Jubileumeucharistieviering

22 maart 2017 is de dag waarop precies 750 jaar geleden de oorkonde werd ondertekend waarmee de toenmalige heer en vrouwe van Breda bevestigden dat de Bredase begijnengemeenschap de grond waarop zij zich gevestigd had in eigendom ontving en toestemming gaf om op die grond een kerk te bouwen en een begraafplaats aan te leggen. Vanaf dat moment kan – althans in beginsel – worden gesproken van een volwaardig Begijnhof in Breda.

De jubileumdag wordt geopend om 10.30 uur met een pontificale eucharistieviering in de Catharinakerk op het Begijnhof. De zang wordt verzorgd door de Kathedrale Cantorij onder leiding van de heer J. Schuurmans. Vanwege de beperkte hoeveelheid plaatsen is deze eucharistieviering in beginsel alleen toegankelijk voor genodigden.