Open Monumentendag 2017

oudste-charter-scanTentoonstelling historische charters uit het Bredase Begijnhofarchief

Het Begijnhof Breda is de op één na oudste instelling van Nederland. Op 22 maart 1267 ontving de Bredase begijnengemeenschap immers van de heer van Breda gronden voor de ontwikkeling van een eigen Begijnhof met kerk en begraafplaats. Dit hof lag naast de burcht van de heer van Breda. In de zestiende eeuw werd het Begijnhof verplaatst naar de huidige locatie. De rechtspersoon die het Begijnhof thans beheert is nog steeds dezelfde als die in 1267 als begunstigde partij optrad. Een archief, bestaande uit 42.000 pagina’s, getuigt hiervan. Dit archief is, in tegenstelling tot grote delen van het archief van de stad, voor stadsbranden, oproer en oorlogen gespaard gebleven en bevat daardoor de alleroudste Bredase charters (oorkonden).

In 2017 wordt het jubileum van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof met vele activiteiten gevierd. Op zaterdag en zondag 9 en 10 september vindt tussen 12.00 en 17.00 uur in de Begijnenzaal (Catharinastraat 45a, rechts van de Catharinakerk) een tentoonstelling plaats van originele documenten uit het Begijnhofarchief. Te bezichtigen is het oudste charter van 1 mei 1269 met daarin de oudste vermelding van de Bredase Grote Kerk die in de wereldarchieven is aangetroffen. Dit document is het oudste charter in West-Brabant dat volledig in de Nederlandse taal is opgesteld en is tevens voorzien van het oudste waszegel van de stad Breda dat in Nederland wordt bewaard. Tevens zijn enkele oorkonden te zien met originele zegels en handtekeningen van leden van het geslacht (Oranje-)Nassau waarmee deze personen hun persoonlijke bescherming aan het Begijnhof in moeilijke tijden schriftelijk bevestigden. De oudste akte van sauvegade (bescherming) is gegeven door Hendrik III van Nassau in 1531. De instelling “Begijnhof Breda” dankt haar voortbestaan aan de eeuwenlange bescherming van deze machtige familie van Oranje-Nassau. De tentoonstelling is vrij toegankelijk.

Op zaterdag 9 september wordt ook de Catharinakerk van het Begijnhof tussen 12.00 en 16.30 uur open gesteld voor publiek, terwijl zowel op zaterdag als op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur het Begijnhofmuseum, woning 29 op het hof, te bezoeken is.