Tijdcapsule

Schrijf een brief over de toekomst aan uw achterkleinkinderen!

Het Begijnhof is de oudste instelling van Breda en een van de oudste van Nederland. Ze is al bijna 500 jaar op de huidige locatie gevestigd terwijl gevoeglijk kan worden aangenomen dat dat over 100 jaar nog steeds zo zal zijn. Er zijn niet zo veel instellingen in Breda die dat met recht kunnen zeggen.

Op 22 maart 2017 bestaat het Begijnhof precies 750 jaar. Op die dag zal een klein keldertje gelegen bij de zijkant van de Catharinakerk worden gevuld met brieven vervat in gesloten enveloppen. Deze brieven zullen allen als onderwerp hebben “Hoe ziet onze wereld er over 100 jaar uit?”. Het keldertje zal vervolgens worden afgedekt met een natuurstenen plaat.

Deze ‘tijdcapsule’ zal op die jubileumdag worden gesloten en pas precies een eeuw later weer worden geopend. Op dat moment zullen de brieven worden geopend waardoor men kan zien van wie ze afkomstig zijn en wat de schrijver heeft gemeend aan het papier te moeten toevertrouwen. De brieven zullen een authentiek en hopelijk levensecht beeld geven over de wijze waarop mensen in deze tijd aankijken tegen de ontwikkelingen in de komende 100 jaar.

Er doen zich in onze samenleving allerlei ontwikkelingen voor waar mensen zich ook vaak zorgen over maken:

  • Hoe gaat de technologie zich verder ontwikkelen? Digitalisering, big data, internet, robotisering, kunstmatige intelligentie, zelfsturende auto’s, machines die het werk overnemen;
  • Wat gebeurt er met de Nederlandse samenleving? Komen er grote immigratiestromen op ons af en lopen de tegenstellingen daarover op? Wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter? Krijgt in de politiek het populisme de overhand?
  • Wat gebeurt er in ons persoonlijk leven? Gaat de individualisering steeds verder waarbij het ieder voor zich is? Trouwen mensen nog en willen ze nog kinderen? Worden bijna alle mensen honderd?
  • Is er in die toekomst nog plaats voor de godsdiensten zoals wij die kennen? Worden de Christelijke kerken in de marge gedrongen? Wordt de Islam de grootste godsdienst en wat zou dat betekenen voor onze samenleving en onze rechtstaat?
  • Zal er werkelijk sprake zijn van een ingrijpende klimaatverandering? Stijgt de zeespiegel zo dat delen van Nederland onder water lopen en raakt dat ook Breda? Komt er een energiecrisis?

Zoveel vragen en zoveel antwoorden die niemand kent. Voorspellen is moeilijk.

De leden van het Begijnhofbestuur en de leden van het erecomité zullen allen een brief schrijven die in de tijdcapsule wordt opgeborgen. Ook een aantal bewoonsters van het hof is voornemens dat te doen.

Ook u wordt uitgenodigd om een brief van maximaal vier kantjes te schrijven met uw gedachten over de wijze waarop de wereld er over 100 jaar zal uitzien. De brief moet uiteraard goed leesbaar zijn en gesteld zijn op goed houdbaar papier.

Als u daarvoor voelt dient u uw brief voor 1 maart 2017 in een gesloten enveloppe voorzien van de aanduiding TIJDCAPSULE in te leveren op de voormalige pastorie van het Begijnhof of toe te zenden aan:

Begijnhof Breda

Catharinastraat 45

4811 XE Breda

Bij de brief – niet op de enveloppe – dient u wel uw naam en adres te vermelden, zo mogelijk door het bijsluiten van een kopie paspoort.

Over 100 jaar wordt de tijdcapsule geopend en zullen de brieven worden gelezen.  Het begijnhofbestuur belooft dan een boek uit te geven over de wijze waarop 100 jaar geleden de mensen in Breda aankeken tegen de wereld die dan inmiddels werkelijkheid zal zijn geworden.