Wonen op het Begijnhof

Sinds de dertiende eeuw bestaat in Breda een Begijnhof dat wordt bewoond door alleenstaande vrouwen. De begijnen hadden geen gelofte van armoede, ze ‘kochten’ een woning in principe voor de duur van hun leven. Iedere begijn was zelf verantwoordelijk voor haar levensonderhoud en behield haar eigen roerend en onroerend bezit. Iedere begijn was als gebruikster ook financieel verantwoordelijk voor het (bouwkundig) onderhoud van de binnen- en buitenzijde van haar woning. Begijnen hadden geen ‘eeuwige geloften’ zoals dat in kloosters gebruikelijk was. Ze kozen uit hun midden een leidinggevende voor de gemeenschap die ‘juffrouw meesteres’ werd genoemd. De eenvoudige beloften van het leiden van een zuiver leven en gehoorzaamheid aan de gekozen meesteres golden voor de periode dat een begijn op het hof wenste te blijven wonen. Zij kon het begijnenbestaan op ieder gewenst moment vrij beëindigen. Op het Begijnhof was een eigen instelling gevestigd waar zieke en oude begijnen woonden en werden verzorgd: de infirmerie. Op deze wijze waren begijnen ervan verzekerd dat ze tot hun dood op het Begijnhof konden blijven wonen.

Geleidelijk aan zijn in de twintigste eeuw de begijnen van het hof verdwenen. Het Begijnhof onderging sinds de jaren ’70 diverse restauraties en renovaties waarbij zo veel mogelijk authentieke elementen in de woningen in tact zijn gebleven maar waarbij ook de nodige voor die tijd moderne voorzieningen zijn getroffen. Sindsdien worden de woningen op het Begijnhof verhuurd. Nog altijd worden de voormalige begijnenhuizen (ca. 80 m2) bewoond door alleenstaande vrouwen. Voor bewoning van het Begijnhof gelden bepaalde regels die zijn vervat in een huurovereenkomst, onder andere:

  1. Alléén de huurster mag in de woning wonen
  2. De huurster mag geen huisdieren houden
  3. De huurster kan haar auto niet op het Begijnhof parkeren

Van een nieuwe bewoonster wordt een sociale opstelling verwacht en de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de instandhouding van Begijnhof. De huurovereenkomst is door de huurster per maand opzegbaar. Het Begijnhof is een plaats van rust en stilte, maar wordt jaarlijks ook door ongeveer 120.000 mensen bezocht. Er is een nog thans als zodanig functionerende katholieke kerk en een museum gevestigd. De tuin, waarin men 300 verschillende soorten kruiden treft, wordt bijgehouden door de Gemeente Breda. Belangstellenden kunnen solliciteren voor een sociale huurwoning op het Begijnhof door een gemotiveerde brief te sturen naar:

Bestuur Begijnhof Breda

Catharinastraat 45

4811 XE Breda