Archeologisch onderzoek 2012

begijnhof-opgraving-2012In 2012 heeft de Gemeente Breda, team Erfgoed in samenwerking met het Begijnhof archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het bleekveld. Er werd een vijftiende-eeuws puinfundament aangetroffen, dat volgens de archeologen vermoedelijk is aangelegd voor de bouw van het monasterium van Johanna van Polanen.

Voorts is een grote hoeveelheid gebruiksmateriaal van de begijnen aangetroffen. Van lakenloodjes tot muntjes en van potscherven tot hoogwaardig Italiaans glaswerk. Ook zijn oude waterlopen op deze locatie in kaart gebracht en is botanisch materiaal veiliggesteld en apart onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn vastgelegd in een Erfgoedrapport.

Het Begijnhofonderzoek sloot aan op eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken, zoals dat van 1983 in de Waalse Kerk.