Begijnen en begarden

In de laatste decennia heeft de begijnenbeweging in binnen- en buitenland meer aandacht gekregen en is bekend geworden dat de omvang van deze beweging groter is geweest dan eerder werd aangenomen. De beweging kende ook een mannelijke tak, de begarden, hoewel deze gemeenschappen in opzet en omvang nogal afweken van de begijnen. In 1350 was het aantal begarden ongeveer 10 % ten opzichte van het aantal begijnen. In de veertiende en vijftiende eeuw werden de meeste begarden opgenomen als tertiaan in de derde orde van Franciscus.

De laatste in Nederland levende begijnen (1973)