Begijnenmuziek

Ook in de muziekgeschiedenis is begijnenmuziek te
vinden, bestaande uit onder andere liederen, dansen
en religieuze muziek.
P. Maassen, stadsbeiaardier Breda

Dertiende-eeuwse Sacramentsdagliturgie van de begijn Juliana van Cornillon uitgevoerd in Breda

VESPER ANIMARUM CIBUS UIT DE SACRAMENTSDAGLITURGIE VAN JULIANA VAN CORNILLON

Zestiende-eeuws processionale teruggevonden op Begijnhof Turnhout

Muziek (ca. 1600) van de Amsterdamse begijnen

Mars van de begijnen

Zeg kwezelken wilde gij dansen?