Begijnhofkerk en Begijnenzaal

kerkBegijnhofkerk

De intieme Catharinakerk van het Begijnhof dateert uit 1838. Ze wordt tegenwoordig beheerd door de Parochie Breda Centrum.
Het portaal van de Catharinakerk is in de regel dagelijks opengesteld. Via een glazen binnenpui is het kerkinterieur te bezichtigen.

Voor informatie over het gebruik van de kerk voor bijzondere vieringen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat onder nummer 076-5215764.

De Blauwe zusters, die op het begijnhof wonen op nummer 27, houden aanbidding van dinsdag tot en met vrijdag om 16.30 uur. In de vastentijd bidden zij op vrijdag aansluitend de kruisweg.

zaalBegijnenzaal

De Begijnenzaal dateert uit 1863 en was bestemd als gemeenschappelijke ruimte voor de begijnen. Tegenwoordig wordt de zaal gebruikt in combinatie met de kerk of andere culturele activiteiten. De Bredase Rederijkerskamer houdt er onder andere de maandelijkse kamerzitting.

Voor informatie over het gebruik van de Begijnenzaal kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Begijnhof, via telefoonnummer 076 – 5211276.