Bestuur en beheer

Als oprichtingsdatum van het Begijnhof Breda wordt aangehouden 22 maart 1267. Het Begijnhof heeft sedertdien onafgebroken bestaan onder eigen bestuur en met behoud van al haar bezittingen, inclusief het archief. In de loop van de twintigste eeuw is de oorspronkelijke bevolking van begijnen geleidelijk vervangen door die van alleenstaande vrouwen waarbij op verzoek van de laatste meesteres personen van buiten de begijnengemeenschap zijn toegetreden tot het bestuur. Dit is nog steeds de bestaande situatie. Als zodanig is het Begijnhof een van de oudste instellingen van ons land.

De begijnen verzorgden zelf het bestuur van hun hof. Zij kozen gezamenlijk hun eigen meesteres, in de twintigste eeuw ook ‘overste’ genoemd. Tot in de zeventiende eeuw waren er gewoonlijk twee meesteressen, na 1642 slechts één. De verkiezingen van de meesteres vonden meestal om de drie jaar plaats. Na haar verkiezing moesten de overige begijnen gehoorzaamheid aan de gekozen meesteres beloven.

De laatste meesteres van het Begijnhof was A.M.A. Holtzer. Zij vervulde deze functie van 1947 tot haar overlijden op 8 maart 1972.

Pastoor J.H.J. Ooms nam in 1965 het voorzitterschap van het Begijnhof over van de laatste meesteres. Hij was voorzitter tot 1998 en overleed op 19 juli 2000.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

de heer mr. drs. E.C.M. Wagemakers, voorzitter

mevrouw mr. D.M.I.C. Laurentius, secretaris

N.N., penningmeester

de heer ir. J.M.R. Berger, bestuurslid

de heer drs. L.W.J. Mertens, bestuurslid

de heer mr. J.L.J. Margry, bestuurslid

Beheerder

de heer M.M.M. Rasenberg

076-5211276

info@begijnhofbreda.nl

Het Begijnhof kan steunen op een grote groep vrijwilligers die, naast de in dienst zijnde beheerder, allerhande werkzaamheden voor het hof verrichten. Het bestuur is deze personen bijzonder dankbaar voor hun inzet.