Bezoek het digitale archief van het Begijnhof

 

De heer J. Snijders overhandigt het eerste exemplaar van zijn inventaris aan de heer R. Bastiaanse, directeur BHIC.

Het archief van het Begijnhof Breda is steeds actief in beheer gebleven en aangevuld en tenslotte gedurende meer dan 750 jaar, tot op de huidige dag, in zijn onderlinge samenhang bewaard gebleven. Download hier de inventarislijst van het archief.

 

In het kader van het Rijks-Metamorfoseproject, dat zich richtte op het veiligstellen van de meest waardevolle archiefstukken van Nederland, is deze collectie documenten aangewezen als een archief van Nationaal belang. Dit enkel uit originele stukken opgebouwde archief bestaat uit 706 inventarisnummers waarin de bescheiden in samenhang zijn vervat en daarnaast 205 charters. Het heeft in totaal een omvang van zes strekkende meter. Naast de charters zijn de rekeningen en manualen de belangrijkste series in het archief. De kasboeken vormen een vrijwel volledige serie vanaf 1503 tot op heden. De heer Snijders voltooide in 2019 zijn uitgebreide inventaris van dat gedeelte van het archief. Download hier de uitgebreide inventaris van het financiële archief van het begijnhof.

 

Het volledige Begijnhofarchief is gerestaureerd en gedigitaliseerd (42.000 pagina’s).

Bezoek hier het digitale archief van het Begijnhof Breda.