Herinneringsmonument

Op zondag 3 juni 2018 onthulde mgr. Liesen een standbeeld van een brevierende pastoor in de tuin van de voormalige pastorie van het Begijnhof. Het bronzen beeld is gemaakt door het kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers uit Helvoirt. Het echtpaar plaatste inmiddels ca. 130 bronzen monumenten.

Het standbeeld is geplaatst door het bestuur van het Begijnhof Breda als blijvende herinnering aan het 750-jarig bestaan van deze instelling in 2017. Dit jubileum werd met verschillende evenementen, zoals bijvoorbeeld een Opera-uitvoering, een Beeldententoonstelling, een Jubileumconcert en een Internationaal Wetenschappelijk Congres over de Europese Begijnenbeweging in verleden en heden, gevierd. Al deze evenementen trokken duizenden bezoekers.

Op verzoek van het bestuur van het Begijnhof vervaardigde het kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers een beeld van een brevierende pastoor. Het beeld is een eerbetoon aan de veertien pastoors die in de periode tussen 1674 en 1997 op het Begijnhof hun dagelijks dienende werk voor God en de begijnen hebben verricht.

Het standbeeld is geplaatst in de tuin van de voormalige pastorie omdat daar de ruimte was waar de begijnhofpastoors hun dagelijkse breviergebeden uitspraken. De tuin is normaal niet voor publiek toegankelijk. Tijdens periodieke activiteiten op het Hof, zoals bijvoorbeeld het Begijnhofconcert, de Sacramentsprocessie en Kerst met Anton Pieck is de tuin opengesteld voor bezoekers die het beeld dan kunnen bewonderen.