Boek: De Vlaamse ‘Aiol’

Op 18 februari 2020 presenteerde em. hoogleraar Johan H. Winkelman in een volle Catharinakerk zijn boek over de Vlaamse ‘Aiol’. Fragmenten van een middeleeuws riddergedicht uit het begijnhofarchief van Breda. Voor meer informatie over het boek wordt hier verwezen naar de recensie van het boek op de website van Brabant Cultureel. Het rijk geïllustreerde boek is te koop in de winkel van het Begijnhofmuseum en kost € 18,50.

Het archief van het Begijnhof Breda is eeuwenlang in onderlinge samenhang bewaard gebleven. In dit archief bleven belangrijke Nederlandse tekstfragmenten van het middeleeuwse riddergedicht 'Aiol' bewaard. Ze dienden, heel profaan, als opbergmap voor financiële bescheiden.
em. prof. dr. J.H. Winkelman
Em. hoogleraar J. Winkelman overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan prof. F. van Oostrom.
Het Begijnhof Breda is een wel al te goed bewaard geheim. Als instelling die meer dan 750 jaar bestaat verdient het een vermelding in de Canon van Nederland
prof. dr. F. P. van Oostrom