Bronzen beeldje van een Catechist

Catechist, juffrouw Adriaanse onthult het beeldje. (Foto: I. Vorstenbosch)

In 1920 werd in de begijnhofwoning 39 het zogenaamde Maria Liefdewerk begonnen. Daaruit ontwikkelde zich onder de bezielende leiding van mgr. F.B.J. Frencken de Vereniging van Catechisten die op 8 december 1928 formeel werd opgericht. Deze Sociëteit van Apostolisch Leven hield zich bezig met de godsdienstige en maatschappelijke verheffing en ondersteuning van meisjes, vrouwen en kwetsbare gezinnen. De vereniging was met name actief in het pastoraat en sociaal-maatschappelijk werk in West-Brabant en Zeeland, doch ook op kleinere schaal in andere Nederlandse provincies en in België, Brazilië, Slovenië en Nieuw-Guinea. In Breda zelf is de vereniging lange tijd actief geweest in kasteel Bouvigne dat gebruikt werd als centrum van de opleidingen van de catechisten.

Tijdens haar bestaan deden 232 jonge vrouwen hun plechtige toewijding om hun hele leven in dienst te stellen van de vereniging en de door haar uitgeoefende activiteiten.

Het Begijnhof en de Vereniging van Catechisten zijn van mening dat het goed is dat een blijvende herinnering aan de nuttige werkzaamheden van deze vereniging in de openbare ruimte van deze stad bewaard blijft. Daarbij is gekozen voor het plaatsen van een klein beeldje met een tekstbord in de tuin van het begijnhof schuin tegenover de begijnhofwoning 39. Daar hebben immers honderd jaar geleden de eerste activiteiten van deze vrouwen plaatsgevonden. Het begijnhof met zijn bewoning door aanvankelijk begijnen, thans alleenstaande vrouwen biedt ook een passende omgeving voor een zodanig gedenkteken.

De catechisten zijn blij met dit prachtige beeldje met passende tekst op deze mooie plaats.
Dhr. J. van de Wiel, voorzitter Vereniging van Catechisten

Het beeldje is vervaardigd door het echtpaar Jean en (de helaas inmiddels overleden) Marianne Bremers en is onthuld op zondag 30 augustus 2020 door juffrouw M.H.L. Adriaanse, een van de laatste nog levende catechisten.

Beeldje van de catechist (Foto Frans Roelvink)