De woonvorm van een hof

De woonvorm van een hof is afgeleid van de begijnhoven. Nederland kent meer dan honderd historische hofjes. De meeste zijn verenigd in het Landelijk Hofjesberaad.

De vorm van een woonhof is decennia lang wat uit de gratie geweest omdat deze woonvorm ouderwets werd gevonden. In de 21e-eeuw neemt de belangstelling voor deze woonvorm echter sterk toe, vooral onder 50-plussers. Op relatief grote schaal worden nieuwe hoven gebouwd. Het meest opvallend is de nieuwe beweging van de knarrenhoven.

Nederland telt meer dan 100 historische hoven. Deze foto toont het Teylers Hof in Haarlem.