Herinneringsplateau op locatie oude Begijnhof Breda

In 1267 verrees naast het kasteel van Breda het eerste begijnhof. Dit hof werd in 1535 op verzoek van Hendrik III van Nassau verplaatst naar de huidige locatie aan de Catharinastraat. Op 22 maart 2017 onthulde generaal majoor N. Geerts op de locatie van dat oude begijnhof aan het Kasteelplein deze bronzen plaquette als blijvende herinnering aan het ontstaan van het Bredase begijnhof.

Graag draag ik bij aan het
ter beschikking stellen van
een stukje militair terrein om
daarop de locatie van het oude
Begijnhof aan te duiden.
Generaal-majoor N. Geerts.