Hofdienaren en hofmeesters

Het Begijnhof Breda heeft een eigen ‘orde van verdienste’. Personen met bijzondere verdiensten voor het Begijnhof kunnen in aanmerking komen voor de titel ‘Hofdienaar’ of ‘Hofmeester’. Deze personen worden vervolgens steeds uitgenodigd voor alle evenementen van het Begijnhof en krijgen ook alle publicaties van het Begijnhof toegezonden. Een zodanig blijk van waardering is door het bestuur van het Begijnhof toegekend aan de navolgende personen.

Hofmeester:

Pastoor J. Ooms †

Dhr. J. Lammen

Hofdienaar:

Dhr. J. van Zinnen

Dhr. M. Jacobs

Mw. E. van Steen †

Mw. R. Burger †

Mevrouw M. Ooms- van der Riet †

Dhr. G. van der Pas †

Dhr. W. Brugel

Dhr. N. Sprangers

Dhr. J. van Dorst

Mevr. M. Albers

Mevr. C. Buijs †

Dhr. J. Snijders

Dhr. J. Chomicki

Mevr. C. Verstrijnge