Internationaal wetenschappelijk congres “Begijnenbeweging gisteren en vandaag” Breda 2017

Op 23 augustus 2017 werd een  internationaal wetenschappelijk congres gehouden in de Waalse Kerk onder de titel: ‘Begijnenbeweging gisteren en vandaag’. In de ochtend was de aandacht gericht op de historische begijnenbeweging in Europa en meer in het bijzonder in de Nederlanden. De bijdragen werden verzorgd door prof. W.P. Simons (Dartmouth College, New Hampshire, VSA) en dr. C.M.A. Caspers (Titus Brandsma Instituut, Nijmegen).

In de middag stond centraal het fenomeen van de thans opnieuw ontstane begijnhoven in Duitsland, België, Frankrijk en Italië. Deze bijdragen werden verzorgd door Silvana Panciera i.s.m. Martina Bugada en Tilde Silvestri (Italië); Zr. Marianne Goffoël en Rita Fenendael (België) en begijn Brita Lieb (Duitsland).

Zal de
begijnenbeweging nog
een toekomst kennen
of moeten we die
schikken in de rij van
mooie avonturen uit
het verleden?
S. Panciera

Het betrof lezingen met een wetenschappelijke inhoud die deels ook gehouden werden in de Franse en Duitse taal met simultaanvertaling in het Nederlands. 140 personen uit Nederland, België, Duitsland en Italië hadden zich voor dit congres aangemeld. De congresbundel met daarin de gehouden referaten alsmede vertalingen van deze lezingen staat onderstaand op deze website.

Mijn voorgangster
Gertrud Hofmann-Startz, wilde
de begijnenbeweging weer nieuw
leven inblazen…
In april 2004 hebben wij
de “Koepelorganisatie van
Begijnen” in het leven geroepen.
Zo ontstonden de laatste 14 jaar
in Duitsland 14 nieuwe, hele
verschillende begijnhoven.
Begine B. Lieb

Verslag van boekpresentatie, tentoonstelling en wetenschappelijk congres

Lijst van opgegeven deelnemers aan het congres:

Gastenlijst