Erecomité

Erecomité

Het erecomité 750 jaar Begijnhof Breda bestond uit:

Burgemeester Breda, dr. P.F.G. Depla, voorzitter

Commandant NLDA/KMA, Generaal-majoor N. Geerts

Priorin St. Catharinadal, zr. M.-M. van Bussel

Plebaan mr. S.J.M. de Koning

Bestuursvoorzitter Avans Hogeschool, drs. P.L.A. Rüpp

Voorzitter BZW Breda, Dhr. J. van Glabbeek

“Wij zijn trots op dit religieuze en culturele erfgoed, dat een
belangrijke bijdrage levert aan de bekendheid van Breda.’
Plebaan mr. S.J.M. de Koning, lid erecomité 750 jaar Begijnhof