Jubileumeucharistieviering

22 maart 2017 was het precies 750 jaar geleden dat de oorkonde werd ondertekend waarmee de toenmalige heer en vrouwe van Breda bevestigden dat de Bredase begijnengemeenschap de grond waarop zij zich gevestigd had in eigendom ontving en toestemming gaf om op die grond een kerk te bouwen en een begraafplaats aan te leggen. Vanaf dat moment kan – althans in beginsel – worden gesproken van een volwaardig Begijnhof in Breda.

(De Stadsfotograaf)

De jubileumdag werd geopend om 10.30 uur met een pontificale eucharistieviering in de Catharinakerk op het Begijnhof. De zang werd verzorgd door de Kathedrale Cantorij onder leiding van de heer J. Schuurmans.

De begijnen houden
ons in deze tijd voor:
“Doe maar gewoon
wat je kunt doen.
Dat is genoeg”’.
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen,
bisschop van Breda.