Nieuw museum op Begijnhof

Medio 2018 is de realisatie van een nieuw museum voorzien in de zuidvleugel van het Begijnhof. Bouwhistorisch is vastgesteld dat delen van deze vleugel honderd jaar ouder zijn dan het Begijnhof zelf. Deze delen werden gebouwd door de baronesse van Breda, Johanna van Polanen (1392 – 1445).

Bij de verplaatsing van het Begijnhof naar de huidige locatie in 1535 kregen de begijnen beschikking over Johanna’s kapel en de wél afgebouwde delen van haar monasterium. Een deel van deze bebouwing is tot op de dag van vandaag in muren van de zuidvleugel van het Begijnhof bewaard gebleven. Deze bouwsporen zijn in het zicht gebracht en gaan deel uitmaken van het nieuwe religieuze museum dat in deze 500 jaar oude vleugel van het Begijnhof wordt gevestigd.