Open Monumentendag

Open Monumentendag 2021

Het begijnhof heeft jaarlijks een vaste plaats binnen het programma van de Open Monumentendag. In 2021 is het thema: Mijn monument is jouw monument. Het begijnhof doet mee met een coronaveilig programma.

Tijdens de Open Monumentendagen, zaterdag 11 en zondag 12 september 2021, is op het begijnhof een tentoonstelling te zien onder de titel Begijnenwerken. Ook worden op zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur in de Catharinakerk twee bijzondere vondsten getoond. Het betreft tekeningen van 186 jaar oud die een gedetailleerd beeld geven van het altaar en het orgel van de vroegere huiskerk van de Bredase begijnen. De tekeningen zijn recent ontdekt nadat ze door de directeur van het Stedelijk Museum Breda op een veiling konden worden verworven.

Adriaan van der Aa tekende in 1835 het altaar, met barokke opbouw, zoals hij dat aantrof in de huiskerk van de begijnen. Deze tekening vormt het uitgangspunt voor een serie schetsontwerpen van het nieuwe altaar in de Catharinakerk. Op de achterzijde van de tekening van het barokke altaar staat een schets van de beoogde nieuwe situatie. Zowel de tekening van de oude situatie als de serie schetsen van het nieuwe altaar zijn recent door het Stedelijk Museum verworven.

Verplichte looprichting en beperkt aantal bezoekers

Bij de poort vindt toegangscontrole plaats. Er wordt een beperkt aantal bezoekers binnengelaten, zodat de anderhalve-meter-regel steeds in acht kan worden genomen. Op het begijnhof wordt een verplichte looprichting aangehouden.

Fototentoonstelling in de openlucht

In de kruidentuin wordt een fototentoonstelling opgesteld onder de titel Begijnenwerken. Het idee voor deze fototentoonstelling is geïnspireerd op een 17e-eeuws schilderij uit de collectie van het museum Hof van Busleyden in Mechelen. Dit schilderij toont, naast een vogelvlucht van het begijnhof Mechelen, 46 vignetten van dagelijkse werkzaamheden uit het leven van begijnen.

Het Catharinabegijnhof van Mechelen voor de verwoesting in 1578. Het middenpaneel is omgeven door 46 vignetten van het begijnenleven. (Eigendom O.C.M.W. Mechelen. © Dienst Musea Mechelen).

De fototentoonstelling Begijnenwerken toont beelden van onze Bredase begijnen. Zij werden in de twintigste eeuw gefotografeerd terwijl zij -traditiegetrouw- een aantal werkzaamheden uitvoerden die al op het schilderij worden afgebeeld. Bij de samenstelling van deze tentoonstelling viel voorts op dat sommige van die werkzaamheden nog altijd door de huidige bewoonsters van het begijnhof worden gedaan, hoewel zij zelf uiteraard geen begijn zijn. Ook hiervan zijn foto’s te zien.

De tentoonstelling Begijnenwerken is samengesteld door het Begijnhof Breda in samenwerking met het  de organisatie van de Bredase Open Monumentendag en de Bredase Maand van de Geschiedenis. De tentoonstelling zoekt verbinding tussen de thema’s van de Maand van de Geschiedenis en de Open Monumentendag. Met zeventiende-eeuwse paneelschilderingen en twintigste- en eenentwintigste-eeuwse foto’s van alledaagse ‘begijnen-werkzaamheden’ wordt inhoud gegeven aan het thema Aan het werk. En met informatie over de hedendaagse herontdekkingen van de woonvorm van een hofje en nieuwe vormen van begijn-zijn wordt de bezoeker uitgenodigd te antwoorden op de open vraag: “Is jouw monument mijn monument?”.

Psychiater en auteur Dirk de Wachter over begijnen

Gratis bezichtiging van het Begijnhofmuseum

Op zaterdag en zondag is het Begijnhofmuseum tussen 12.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken.

Bezichtiging Catharinakerk op zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur

De Catharinakerk is alléén op zaterdagmiddag te bezoeken in verband met (doop)vieringen op zaterdagmiddag om 17.00 uur en zondagmiddag. In de kerk worden de twee zéér bijzondere vondsten getoond.

De Oosterhoutse architect Adriaan van der Aa (1788-1855) maakte in 1835 ook een tekening van het orgel zoals hij dat in de huiskerk van de begijnen aantrof. Deze tekening is recent door het Stedelijk Museum op een veiling verworven.