Organisatie

Het Begijnhof Breda is een private kerkelijke rechtspersoon, en als zodanig onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk, die ontstaan is in de 13-eeuw en ononderbroken is blijven bestaan en functioneren tot de huidige dag. Daarmee is het Begijnhof een van de oudste rechtspersonen van ons land. Het Begijnhof wordt bestuurd door een aantal personen die de werkzaamheden onderling hebben verdeeld en deze onbezoldigd uitvoeren. De overige werkzaamheden op het Begijnhof worden uitgevoerd door een beheerder die bij het Begijnhof in dienst is, bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuurssecretariaat is gevestigd in de voormalige pastorie van het hof.