Overlijden Celine Verstrijnge

Na een dienstbaar leven is, op 90-jarige leeftijd, Celine Verstrijnge overleden.

Celine kwam als jong meisje te wonen in de pastorie van haar geboorteplaats Groede, bij pastoor Driessen en kapelaan Ooms. Op 18-jarige leeftijd ging ze met pastoor Driessen mee naar Breda en enkele jaren later naar Gilze. Toen kapelaan Ooms in 1964 tot pastoor werd benoemd van het Begijnhof, verhuisde zij naar de pastorie aldaar.

Celine was in de periode 1965 tot 1997 huisgenote van pastoor Ooms. Ze heeft haar beste jaren gegeven aan het Begijnhof. Ze droeg bij aan het beheer en het goede functioneren van het hof en was betrokken, onder andere als zangeres, bij meer dan vijfduizend huwelijken en zeer vele dopen, jubilea-vieringen en uitvaarten in de Catharinakerk. Vooral het Ave Maria van Gounod heeft zij talloze keren bij vieringen gezongen.

Pastoor Ooms en Celine troffen een bijna uitgestorven begijnengemeenschap aan in een verwaarloosd gebouwencomplex. Er waren in 1965 nog maar 11 begijnen. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 71 jaar, de meesteres was 76 jaar. Langzaam maar zeker nam Celine taken en bezigheden van de begijnen over. Ze ging koper en zilver poetsen, (kerk)linnen wassen, kleden borduren en superplies haken.

In 1965 verkeerde het gebouwencomplex van het Begijnhof in een slechte staat. Er waren vergevorderde plannen om een deel van het Begijnhof af te breken ten behoeve van de aanleg van een nieuwe ringweg. De pastorie, waarin Celine bij pastoor Ooms ging wonen, was zwaar onderkomen. De vleermuizen zaten achter het afgescheurde behang en het dak was lek. De keuken van de pastorie beschikte niet over een bruikbare kookvoorziening. Aanvankelijk kookte zij op een klein gaspitje in het naastgelegen zaaltje. Celine heeft veel gedaan voor de praktische begeleiding van de jarenlange restauratie van het hof (1967-1980). Het werk ging altijd voor, tijd voor vakantie was er niet. Ze was alleen maar afwezig indien zij soms ging helpen in het gezin van haar zus.

In 1990, het jaar dat de laatste begijn van het hof, Catharina Frijters, stierf was Celine Verstrijnge 25 jaar op het hof woonachtig en werkzaam. Ze ontving voor haar grote verdiensten bij die gelegenheid een Pauselijke onderscheiding.

Celine was op 21 mei 1966 betrokken bij het bezoek van Prinses Beatrix en prins Claus aan het Begijnhof, op 25 juni 1976 bij het bezoek van Koningin Juliana en op 3 juni 1980 bij dat van Prinses Margriet. Zij kookte voor deze leden van het Koningshuis -naar het geheime recept dat zij van de begijnen had ontvangen- de bekende begijnenrijst die al sinds de zeventiende eeuw wordt aangeboden bij elk bezoek aan het Begijnhof van een lid van de familie van Nassau.

Ze was een stijlvolle gastvrouw en een uitstekende kok. Talloze keren organiseerde zij ontvangsten in de pastorie van het Begijnhof.

Na het emeritaat van pastoor Ooms verliet zij het begijnhof in september 1997. Zij ging bij pastoor Ooms wonen aan de Valkrustdreef in Ginneken. Celine heeft de pastoor tot aan zijn dood in 2000 bijgestaan en verzorgd. Ook na het overlijden van de pastoor is ze contact blijven houden met het Begijnhof, waarvan het bestuur Celine heeft geëerd met de titel ‘Hofdienaar’. Ze heeft haar 90-ste verjaardag in september 2021 nog op het hof kunnen vieren met een Mis uit dankbaarheid.

Na een dapper gedragen ziekbed is Celine afgelopen maandagochtend, 18 juli, moegestreden, in alle rust ingeslapen. Ze is overgebracht naar de zaal van het Begijnhof alwaar de mogelijkheid is om afscheid van haar te nemen op woensdag 20 juli van 18.30 tot 20.00 uur. De plechtige uitvaartmis vindt plaats op zaterdag 23 juli om 13.00 uur in de Catharinakerk van het Begijnhof met aansluitend de begrafenis op het begijnenkerkhof van begraafplaats Zuylen. Ze wordt -net als de begijnen, anoniem- begraven in een graf dat gelegen is naast dat van pastoor Ooms.

Het Begijnhof is Celine Verstrijnge blijvend zeer erkentelijk.