Tijdcapsule

Tijdcapsule

Het Begijnhof is de oudste instelling van Breda en een van de oudste van Nederland. Ze is al bijna 500 jaar op de huidige locatie gevestigd terwijl gevoeglijk kan worden aangenomen dat dat over 100 jaar nog steeds zo zal zijn. Er zijn niet zo veel instellingen in Breda die dat met recht kunnen zeggen.

(De Stadsfotograaf)

Op 22 maart 2017 bestond het Begijnhof precies 750 jaar. Op die dag is er een klein keldertje gelegen bij de zijkant van de Catharinakerk  gevuld met brieven vervat in gesloten enveloppen. Deze brieven hebben allen als onderwerp “Hoe ziet onze wereld er over 100 jaar uit?”. Het keldertje is vervolgens  afgedekt met een natuurstenen plaat.

Deze ‘tijdcapsule’ is op die jubileumdag gesloten en zal precies een eeuw later weer worden geopend. Op dat moment zullen de brieven worden geopend waardoor men kan zien van wie ze afkomstig zijn en wat de schrijver heeft gemeend aan het papier te moeten toevertrouwen. De brieven zullen een authentiek en hopelijk levensecht beeld geven over de wijze waarop mensen in deze tijd aankijken tegen de ontwikkelingen in de komende 100 jaar.

Er doen zich in onze samenleving allerlei ontwikkelingen voor waar mensen zich ook vaak zorgen over maken:

  • Hoe gaat de technologie zich verder ontwikkelen? Digitalisering, big data, internet, robotisering, kunstmatige intelligentie, zelfsturende auto’s, machines die het werk overnemen;
  • Wat gebeurt er met de Nederlandse samenleving? Komen er grote immigratiestromen op ons af en lopen de tegenstellingen daarover op? Wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter? Krijgt in de politiek het populisme de overhand?
  • Wat gebeurt er in ons persoonlijk leven? Gaat de individualisering steeds verder waarbij het ieder voor zich is? Trouwen mensen nog en willen ze nog kinderen? Worden bijna alle mensen honderd?
  • Is er in die toekomst nog plaats voor de godsdiensten zoals wij die kennen? Worden de Christelijke kerken in de marge gedrongen? Wordt de Islam de grootste godsdienst en wat zou dat betekenen voor onze samenleving en onze rechtstaat?
  • Zal er werkelijk sprake zijn van een ingrijpende klimaatverandering? Stijgt de zeespiegel zo dat delen van Nederland onder water lopen en raakt dat ook Breda? Komt er een energiecrisis?

Zoveel vragen en zoveel antwoorden die niemand kent. Voorspellen is moeilijk.

De leden van het Begijnhofbestuur en de leden van het erecomité hebben allen een brief geschreven die in de tijdcapsule is opgeborgen. Een aantal bewoonsters van het hof hebben ook een brief toegevoegd.

Over 100 jaar wordt de tijdcapsule geopend en zullen de brieven worden gelezen.  Het begijnhofbestuur belooft dan een boek uit te geven over de wijze waarop 100 jaar geleden de mensen in Breda aankeken tegen de wereld die dan inmiddels werkelijkheid zal zijn geworden.

De wereld en Breda
zullen wellicht
onherkenbaar
veranderd zijn.
Zuster Maria-Magdalena van Bussel
priorin Norbertinessenpriorij Catharinadal