Uw bezoek aan het Begijnhof

Beperkte openstelling per 15 juni 2020 in verband met coronavirus

Per 1 juni 2020 is door de regering een aantal maatregelen uitgevaardigd die tot strekking hebben het eerdere strenge coronaregime te verzachten. Dat is ook mogelijk omdat de coronaepidemie in Nederland meer en meer onder controle is terwijl de kans op besmetting buiten ook zeer gering is. Gelet op deze situatie zal ook het voor het Begijnhof geldende regime van toegang aangepast kunnen worden, zij het onder de navolgende voorwaarden.

  1. Het Begijnhof wordt vanaf maandag 15 juni 2020 weer opengesteld voor bezoekers zij het dagelijks beperkt tot het tijdvak 12.00 – 17.00 uur.
  2. Op het Begijnhof wordt voor bezoekers op het Grote Hof een éénrichtingverkeer ingesteld. Het kleine hof zal voor bezoekers worden afgesloten. Een en ander zal met borden worden aangegeven.
  3. Aan de bezoekers wordt meegedeeld en middels aanduidingen aangegeven dat zij rechts moeten aanhouden, en derhalve steeds langs de haag van de tuintjes moeten lopen.
  4. De aanwezige zitbanken zijn tijdelijk verwijderd.
  5. Bezoeken van groepen onder leiding van een gids zijn niet toegestaan. Wel is het mogelijk dat de desbetreffende personen buiten het begijnhof uitleg krijgen van de gids aangaande wat er te zien is op het hof, waarna die individuele personen vervolgens zelf het hof gaan bekijken.
  6. Voorts zal worden aangegeven dat steeds een afstand van 1,5 meter in acht moet worden genomen.