Standaardwerk geschiedenis: Het Bredase Begijnhof in veranderende tijden

Op de dag dat het Begijnhof Breda haar 750-jarig bestaan herdacht, 22 maart 2017, nam prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant, het eerste exemplaar in ontvangst van het geschiedenisboek van het Begijnhof  onder de titel: “Het Bredase Begijnhof in veranderende tijden. Een geschiedenis van 750 jaar”. De boekpresentatie vond plaats in de Catharinakerk van het Begijnhof.

Commissaris van de Donk ontvangt het boek. (De Stadsfotograaf)

Het Begijnhof Breda
is één van de oudste
rechtspersonen in
Nederland.
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
commissaris van de koning in Noord-Brabant

Naar aanleiding van het jubileum van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof Breda in 2017 heeft een groep auteurs uitwerking gegeven aan de uitnodiging van het bestuur van deze – op één na oudste rechtspersoon in Nederland – een wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis samen te stellen. Dit boek is daarvan het resultaat.

Het wordt geopend met een eerste verkenning, geschreven door drs. C.J.M. Roozen.

Vervolgens worden in verschillende bijdragen de opvolgende perioden uit de geschiedenis van het Bredase Begijnhof beschreven:

– Het Bredase Begijnhof in de middeleeuwen door Dr. F.A. Gooskens;

– Het Bredase Begijnhof tussen 1535 en 1795 door J.A.M. Snijders;

– Ontwikkelingen bij het Begijnhof in de periode 1800-1972 door M.M.M. Rasenberg;

– Ontwikkelingen bij het Begijnhof gedurende de laatste 50 jaren door Mr. drs. E.C.M. Wagemakers.

In een steeds veranderende tijd heeft de Bredase begijnengemeenschap meer dan zeven eeuwen ononderbroken stand gehouden tot het overlijden van de laatste begijn op Goede Vrijdag, 13 april 1990. De rechtspersoon die 750 jaar geleden van de heer van Breda gronden ontving om er een begijnhof met eigen kerk en begraafplaats te realiseren bestaat echter nog steeds. Het is thans de oudste oorspronkelijke Begijnhof-rechtspersoon in Europa.

Het boek besluit met drie thematische bijdragen. M.M.M. Rasenberg en F.H.M. Roelvink beschrijven achtergronden bij het ontstaan van de Bredase begijnengemeenschap en L.J.J. Kievith en drs. F.J.C. Peters geven de resultaten weer van archeologisch onderzoek ter plaatse van het oude begijnhof aan het Kasteelplein. Tenslotte wordt door drs. J.W. Veerman een samenvatting gegeven van hetgeen  zijn bouwhistorisch onderzoek van het huidige begijnhofcomplex heeft opgeleverd.

Deze jubileumuitgave, die voorzien is van veel illustraties in kleur en een uitvoerig notenapparaat, betreft de meest volledige geschiedenis die tot op heden over het Begijnhof Breda is verschenen. Het boek telt 228 pagina’s en heeft een harde kaft. Het is te koop in de museumwinkel op het Begijnhof en kost € 23,50.